Montáž betónových plotov

V prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť montáž betónového plotu pracovníkmi, ktorí majú s osadzovaním a montážou plotu dlhodobé skúsenosti.
Cena montáže je 19,- EUR / bežný meter

Doprava

Doprava Firmou Emron je 1,30eur/km auto /60bm plotu a auto s prívesom 1,80eur/km 110bm plotu 2m výška . Vykládka plotu je 30eur.Dopravu nacenujeme individuálne.

V prípade, ak sa rozhodnete pre montáž sami odporúčame nasledovný postup:

  1. Vytýčenie a vymeranie trasy betónového oplotenia a rozvrhnutie umiestnenia stĺpikov betónového plotu s ohľadom na rozmanitosť terénu. Ďalej si pomocou kolíkov vytýčite smer a trasu, pomocou špagátu zaistíte výšku plota.
  2. Vyhĺbime výkopy pre umiestnenie stĺpikov podľa ich rozmeru šírky a dĺžky stĺpika. Stĺpik sa usadí do hĺbky 70cm. Potom stĺpiky usadíme a zaistíme v kolmej polohe a prevedieme ich zasypanie zeminou ak to okolnosti dovolia. Každopádne odporúčame ich zabetónovanie.
  3. Nasunieme spodné dielce (je možné použiť pre uľahčenie 2m dlhú vodováhu), prevedieme prípadné dorovnanie stĺpika a potom môžeme nasunúť ostatné plotové dielce. V prípade potreby sa môže použiť tesniaca pena, ktorá vyrovná a zároveň zabezpečí dosky proti pohybu. Alebo cementové lepidlo bežne dostupné v stavebninách.

Odporúčame dodržať nasledovné pravidlá pri manipulácií, aby nedošlo k poškodeniu betónového plotu. Plotové dielce je nutné skladovať, prenášať a prevážať len vo zvislej polohe. Pri skladovaní a prevoze je nutné mať pevnú základňu pod doskou a musí byť zabezpečená proti pohybu. Pri prenášaní dosku uchopíme za bočné strany, nie za ozdobné konce a stále udržujeme zvislú polohu dosky.

V prípade poškodenia betónového dielu je naozaj jednoduché ho opraviť, pokiaľ ide o malý kus jednoducho dobetonujete. A pokiaľ ide o kus väčší vymeníte diel betónového plotu.

Montáž betónových plotov zabezpečuje Montážna skupina pod vedením pána Vašiho a jeho vyškolenými odborníkmi, ktorí majú s montážou jednostranných aj obojstranných plotov dlhodobé skúsenosti. Taktiež je u nás možnosť dokončenia dodatočných prác, prípadne stavebná činnosť akéhokoľvek rozsahu.

cenova ponukakontaktmontazmontaz
created by studio1 | reklama a dizajn